Loading...
Jelatin, hayvan kollajeninden, genellikle ineklerden elde edilen değerli bir saf proteindir. Domuzlar gibi başka kaynaklar da var. Kapsüller, yiyecekler, kozmetikler, merhemler yapmak için yaygın olarak kullanılır.
Kolajen, kıkırdak, kemik ve cilde sahip olmaya yardımcı olan benzersiz malzemelerden biridir. Jelatin almak, herhangi bir canlı vücut organizmasında kolajen üretimini artırmalıdır.
Jelatini kolajen tip I (doğal), kolajen tip II (doğal) veya kolajen peptitleri ile karıştırmayın.EN İYİ JELATİN ÜRETİMİ İÇİN KONTROLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HAMMADDE

Gerede Jelatin’de üretilen jelatin, ağırlığı Türkiye’de yetiştirilen sığır derilerinden olmak üzere tüm veteriner kontrolleri yapılarak elde edilmektedir. Günümüzde yaygın olarak farkındalığı artan doğal kollajen proteinin etkin bir şekilde elde edilebildiği önemli kaynaklardan bir tanesi sığır derisinin cilt tabakasıdır. Derilerimiz kendi bünyemizde yapılan ön işlemlerden sonra “splitting & fleshing” operasyonları ile cilt tabakası ayrılarak, sektör jargonunda “Yarma” diye isimlendirilen ham madde haline dönüşerek tesisimize çok kısa mesafeden hızlı bir şekilde herhangi bir oksidasyon, bozulma, toz, güneş vb etkilere maruz kalmadan ulaştırılmış olur. Bu durum üretim tesisimizin üst kalitede jelatin üretmesi için yegane önemli unsurlardan bir tanesidir. 
ÜRETİM
 • Ön hazırlık
  • Proses edilme başlamadan önce bütün hammadeler küçültülerek bol miktarda su ile yıkanır ve bunan sonra asıl ham madde hazırlama aşamasına gelinmiş olunur.
  • Tesisimizde alkali hazırlık ve prosesi olarak bilinen yöntem ile Tip B jelatin üretilmektedir.
  • Ön hazırlık aşamasında kireç ile alkali ortam içerisinde oldukça uzun bir süre zaman geçirerek ciltte bulunan doğal kollajen yapısının yumuşayarak dönüştürülmesi sağlanır. Hazırlanan bu yapı ılık sayılabilecek sıcaklıklarda su ile ekstrakte edilebilecek hale getirilmiş olur. 
 • Ekstraksiyon
  • Ön hazırlık evresini geçen ham maddeler belirli kontrollerin ardından ılık su ile extraktör adı verilen çoklu sistemler içerisinde izlenebilir olarak ekstraksiyon tabi tutulur.
  • ilk çıkan jelatin ekstraksiyon sulüsyonu göreceli olarak düşük sıcaklıklarda olması ile beraber daha açık renkli olur ve il solüsyon genelde yaklaşık %6-7 oranında kuru maddeye sahip olur. Kalan ham madde göreclei olarak bir miktar daha fazla ısı uygulanarak bütün jelatini alınana kadar devam eder. Bu durum bazı farklı tip ekstraksiyon proseslerinde sürekli olarak devam eden hammadde ve su ilavesi ile süregelir bu gibi durumlarda istenilen jelatin özellikleri bu aşamalarda uygulanacak sıcaklık ve Ph değerleri ile ayarlanır. 
 • Saflaştırma ve filtrasyon aşamaları
  • Ekstraksiyon sonrası solusyon içerisinde kalan askıda katı madde ve yağ gibi safsızlıklar santrifujlama ve/veya filtrasyon prosesleri ile uzaklaştırılır. Bu noktada içerisi kieselguhr ile kaplanmış filtreler ile çok ince partüküller alınır ardından sıvı safsızlıklar için selülöz sinter filtreler ve devamında ion-exchange filtrasyon ve membrane filtrasyon yöntemleri ile tuzların uzaklaştırılması sağlanır.
 • Konsatrasyon
  • Bu noktadan sonra jelatin solüsyonu artık depolanabilir uzun bir raf ömrü ile saklanabilmesi için suyundan uzaklaştırılma ve sterilizasyon süreçlerine devam eder. Bunu yapabilmek için enerji maliyetlerini de dikkate alan çok kademeli evaporasyon sistemlerini, parlatma selüloz filtrasyon sistemlerini ve sterilizasyon modüllerini geçerek soğutma aşamasına ilerler. 
 • Kurutma
  • Belirli bir konsatrasyona ulaşarak steril hale gelen jelatin bu noktada sonra soğtularak yüzeyi arttırılacak şekilde “noodle” makarna şekline getirilerek kurutma sistemine giriş yapar. Bu aşamada çok özel bir tasarıma sahip kurutucu içerisinde prosesn başından beri devam eden sıcaklık etkisi aynı şekilde kontrollü olarak uygulanmaya devam ederek %10-12 nem içeriğinin altına düşürülerek kuruyan noodle parçaları ilk kırılma işlemini geçerek standart bir çapta paketlenerek saklama alanınan gider. Ardından izlenebilir olarak üretime giren her batch kimyasal, fiziklse ve bakteriyolojik labaratuvar testlerinin ardından karıştırma ve paketleme alanına geçmeye onay alır.
  • Kuruma esnasında kullanılan hava özel bir nem alma ve sterilizasyon cihazı tarafından özel şartlandırılarak kurutma havası amacı ile uygun sıcaklıkarda kullanılmak suretiyle kurutma işlemi tamamlanmaktadır.
 • Kırma , Eleme ve Karıştırma işlemleri
  • Son aşamasına gelinen kurutulmuş ve belirli kalınlıkta olan jelatin müşterilerin özel ihtiyaçları doğrultusunda özel karışım yapabilen silolu sistemlerde istenilen bloom ve mash size denilen partikül çaplarına getirilerek paketlenir, nihai labaratuvar kontrolleri yapılır ve sonrasında müşteriye sevk işlemleri başlar.
 ÜST SEVİYEDE KALİTE ve KONTROL
Jelatin tesislerinde kalite ve güvenlik çok önemlidir. Her zaman en yüksek standartlarını hedeflemiş olan Gerede Jelatin tesislerinde bu durum dikktle control altında tutulmaktadır. . Kalite Yönetim Sistemlerimiz ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalıdır. yüksek gıda güvenliği standardı BRC ve FSSC 22000'i karşılamaktadır.
Dünya üzerinde yer alan ve teknik yönden mümkün olan tüm son teknolojik ekipmanlarından oluşan üretim prosesimizde , en yüksek üretim güvenliğini ve verimliliği kesin sonuç kılmakdaır. Üretimi her aşamada izleme, tüm süreç boyunca her bir ürünün kalitesini garanti ederek belgelemiş olmaktadır. Uluslararası standart yönergelere göre, tüm ara ürünlerimiz ve bitmiş ürünlerimiz devam eden süreç içi kontrollerin yanı sıra fizikokimyasal ve mikrobiyolojik testleri içermektedir.
Gıda & Yiyecek

Çok işlevli çözüm, hızlı hareket eden tüketim malları ve yemek hizmeti endüstrilerindeki en çeşitli yiyecekler için mükemmel bir hidrokolloid malzemeye dayanmaktadır.

Sağlık & Besin

Kollajen peptit çözeltisi, sağlığınızı mükemmel bir bileşen olarak geliştirmede aktiftir. Bu yüksek kaliteli protein kaynağı beslenme uygulamaları, spor, gıda takviyeleri ve kemik ve doku yenilemeleri gibi iyileştirici gıdalardır.

İlaç Üretimi
Yüksek kaliteli, sertifikalı, alerjik olmayan üretimimiz, daha kolay ilaç uygulamaları sağlamaktadır.