Loading...

İnsan Kaynakları Politikamız

İlgili yasalar, mevzuatlar ve benimsediğimiz amaç, misyon, vizyon ve değerlerimiz ışığında;
  • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir iş ortamı sağlamak
  • Hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışanlarımızın gelişmelerine, ilerlemelerine ve yetkin potansiyellerine ulaşmalarına gerekli ortam sağlamak
  • Motivasyonu yüksek, hedef odaklı, takım ruhuna sahip yeni iş arkadaşlarını ailemize katabilmek
  • Şeffaf,eşit, katılımcı bir yönetim anlayışıyla düşüncelerini özgürce ifade edebilen, her çalışanımızın fikrine saygılı eleştirel yaklaşıma sahip ortam sağlamak,
  • Çalışanlarımızın kuruma bağlılıklarını ve performansını teşvik etmek ve ödüllendirmek

Tüm çalışanlar ve departmanlar için “sürekli yenileşim” prensibinin benimsenmesi

Başvurularınız için iş fırsatlarımızı kariyer.net ve linkedin web siteleri üzerinden takip edebilirsiniz.